ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Από το 2008 και μετά δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της μελέτης και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αλλά και της παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε Δήμους, Εταιρείες και Νομικά Πρόσωπα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Παράλληλα παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις και Δήμους.

 

 

1.       Μελέτη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», Δήμος Παγγαίου 2017.

2.       Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» , Δήμος Παγγαίου 2017.

3.       Μελέτη  «12 ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»  Δήμος Παγγαίου 2014.

4.       Μελέτη «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», Δήμος Παγγαίου 2012.

5.       Μελέτη «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ »,  Δήμος Παγγαίου 2011.

6.       Μελέτη «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», Δήμος Παγγαίου 2011.

7.       Μελέτη Ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας και εργασίες συντήρησης δικτύου και μόνιμου πυροσβεστικού συγκροτήματος, Ιχθυόσκαλα Καβάλας - Ο.Κ.Α.Α.

8.       Μελέτη εφαρμογής για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 156,50 m3». Ιχθυόσκαλα Καβάλας - Ο.Κ.Α.Α.

9.       Μελέτη εφαρμογής για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ». Ιχθυόσκαλα Καβάλα - Ο.Κ.Α.Α.

10.   Ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών ρευμάτων για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΤ», Ιχθυόσκαλα Καβάλας - Ο.Κ.Α.Α.

11.   Φωτοτεχνική Μελέτη με το πρόγραμμα της Dialux, της αίθουσας δημοπρασιών της Ιχθυόσκαλας Καβάλας - Ο.Κ.Α.Α.

12.   Φωτοτεχνικές Μελέτες και Ηλεκτρολογικά Σχέδια για την «Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου στοιχείων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Παγγαίο» για την περίοδο από 17/03/2017 έως 17/03/2018.

13.    «Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου – Μηχανόλογου Μηχανικού» για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση εργασιών / αρμοδιοτήτων οικείων προγραμμάτων»,  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

14.    «Υπηρεσία Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την παράδοση πρωτοκόλλων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εκθέσεων παράδοσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης», για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Παγγαίου,  (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δημοτικά καταστήματα, γήπεδα, ΦΟΠ), 2014.

15.    «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Παγγαίου για την περίοδο 26/04/2017 έως 26/04/2018».

16.   «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Παγγαίου για την περίοδο 07/04/2016 έως 07/04/2017».

17.    «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου  για την ερίοδο 09/4/2017 εώς 09/04/2018, Δήμος Παγγαίου.

18.   «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου  για την περίοδο 09/4/2016 εώς 09/04/2017, Δήμος Παγγαίου.

19.   «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την αδειοδότηση των υφιστάμενων παλαιών γεωτρήσεων», Δήμος Παγγαίου 31/03/2014 - 21/07/2014.

20.   «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την αδειοδότηση των υφιστάμενων παλαιών γεωτρήσεων» Δήμος Παγγαίου 21/07/2014 – 21/09/2014.