• Αρχική
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Διαθέτουμε πλήρως καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό ΗΜ εγκαταστάσεων, με γνώση της σχετικής Νομοθεσίας και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες των παρακάτω κατηγορίων και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

 

Έχουμε μελετήσει εγκαταστάσεις και κτιριακά έργα όλων των κατηγοριών, δημόσια και ιδιωτικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι έχουμε ολοκληρώσει μελέτες κατοικιών, σχολείων, κτίρια υγειονομικής περίθαλψης, μουσείων, οδοφωτισμού, κ.α.

 

Αναλυτικότερα οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που αναλαμβάνονται είναι:
•  Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακές μελέτες (αναλύονται σε χωριστή ενότητα)
•  Μελέτες εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης.
•  Μελέτες κεντρικού κλιματισμού και εξαερισμού.
•  Μελέτες πυρασφάλειας - ενεργητικής πυροπροστασίας.
•  Μελέτες καύσιμου φυσικού αέριου.
•  Μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης.
•  Μελέτες ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, γερανογέφυρες).
•  Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων
    - Φωτισμού,
    - Κίνησης,
    - Υποσταθμών Μέσης Τάσης.
•  Μελέτες Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων
    - Δικτύων voice / data,
• Μελέτες αντικεραυνικής προστασίας.

 

Ειδικές Μελέτες
•  Μελέτες φωτοτεχνίας.
•  Μελέτες Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων
    - Κλειστών κυκλωμάτων CCTV,
    - Αccess control,
    - Μεγαφωνικής Εγκατάστασης.
•  Μελέτες ιατρικών αερίων.
•  Μελέτες ηχομόνωσης.