ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Η Ενεργειακή ανακαίνιση ή πιο σωστά, ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός συνολικού πακέτου ανακαίνισης κτιρίου ή μία αυτόνομη λύση. Η ενεργειακή ανακαίνιση κατοικίας περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από το βασικό πακέτο ανακαίνισης που προσφέρει η BUILDIN και επιπλέον, όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που οδηγούν στην μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αναβάθμιση της κατοικίας σας σε μια σύγχρονη και ενεργειακά αποδοτική κατοικία.

Το πρώτο βήμα είναι η επίσκεψη και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασηςτου χώρουσας από έμπειρο συνεργάτη, έπειτα γίνεται σειρά προτάσεων και παράδοσηοικονομοτεχνικής μελέτηςκαι στην συνέχεια με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη γίνεται η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αναβαθμίζοντας ενεργειακά τόσο το κτίριο όσο και τα συστήματά του.


Ο σχεδιασμός γίνεται με βασικό γνώμονα την καταλληλότερη και οικονομικότερη λύση για τον πελάτη.


Οι κυριότερες παρεμβάσεις που προτείνουμε είναι:

Εξωτερική Θερμομόνωση από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
Εσωτερική Θερμομόνωση όπου είναι αδύνατη η εφαρμογή της πρώτης.
Συστήματα Θερμομόνωσης με υγρομόνωση ταράτσας.
Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά με διπλό ή τριπλό τζάμι και ενεργειακούς υαλοπίνακες.
Συστήματα σκίασης όπως τέντες, αυτόματα συστήματα σκίασης «ρολά» ελεγχόμενα μέσω τεχνολογίας KNX.
• Τοποθέτηση αντλίαςθερμότητας χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών.
Τοποθέτηση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας,
Τοποθέτηση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής κλάσης (Α+++).
Τοποθέτηση επιλεκτικού ηλιακού θερμοσίφωνα.
Χρήση εναλλακτικών πηγών θέρμανσης όπως ενεργειακό τζάκι κ.α
Αναβάθμιση Εσωτερικής Εγκατάστασης με την χρήση τεχνολογίας KNX.
Ενεργειακή Διαχείριση με την χρήση τεχνολογίας KNX κ.α
Τοποθέτηση λαμπτήρων και φωτιστικών LED.
Αντικατάσταση Ηλεκτρικών Συσκευών