ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

 

Όταν τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου έχουν προσβληθεί από υγρασία, η πρώτη και ουσιαστικότερη ενέργεια που πρέπει να γίνει, είναι ο εντοπισμός του τύπου της υγρασίας που τα έχει προσβάλει. Η σωστή διάγνωση της φύσης του προβλήματος, θα οδηγήσει στην αποδοτικότερη λύση του.

Οι τύποι της υγρασίας περιγράφονται παρακάτω:

Ανοδική υγρασία: Είναι η προς τα πάνω αργή ροή του νερού, μέσα από τους τριχοειδείς σωλήνες που δημιουργούνται από την πορώδη δομή των οικοδομικών υλικών.
Πλευρική υγρασία: Πλευρική υγρασία έχουμε σε περιπτώσεις υπογείων με ανύπαρκτη ή ελαττωματική μόνωση και συνήθως συνυπάρχει με την ανοδική.
Υγρασία συμπύκνωσης: Το φαινόμενο παρατηρείται όταν ο υγρός και θερμός αέρας υγροποιείται πάνω στην κρύα επιφάνεια του τοίχου.
Υγροσκοπική υγρασία: Η υγρασία που οφείλεται στο ποσοστό των υγροσκοπικών αλάτων που υπάρχουν σε ένα τοίχο ακόμη και μετά την αφύγρανση του, τα οποία έλκουν την υγρασία.
Υγρασία από διαρροή: Η υγρασία που προέρχεται από διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης.

 

Η Buildin αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρίας ELDRY με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και πρωτοποριακών μεθόδων πραγματοποιεί σειρά ελέγχων όπως,
•  Έλεγχος επιφανειακής υγρασίας με το όργανο GANN.
•  Δειγματοληψία και μετρήσεις υγρασίας, με τη μέθοδο DARR, με σκοπό τον εντοπισμό του ακριβούς ποσοστού υγρασίας στο βάθος των τοίχων του κτιρίου.
•  Μέτρηση ποσοστού και τύπου αλάτων στην τοιχοποιία
•  Μέτρηση κατακόρυφου και οριζόντιου ηλεκτρικού δυναμικού των τοίχων.
•  Μέτρηση pH τοίχου και σοβά.
•  Μέτρηση και 24ωρη καταγραφή του σχετικής υγρασίας χώρου με ειδικό υγρασιόμετρο.
•  Θερμογραφικός έλεγχος κτιρίου για εντοπισμό της υγρασία συμπύκνωσης και της διαρροής του δικτύου θέρμανσης και ύδρευσης.
•  Έλεγχος για διαρροή στην αποχέτευση με ειδικές μη τοξικές σκόνες.

 

 

 

Στην περίπτωση όπου παρατηρηθούν άλλες αιτίες υγρασίας, όπως για παράδειγμα διεισδύσεις υδάτων από αρμούς ή ο λανθασμένος αερισμός του χώρου, σας προτείνουμε και σας υποδεικνύουμε διάφορους τρόπους επίλυσης του προβλήματος.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διάγνωσης, ακολουθεί Οικονομοτεχνική μελέτη με ανάλυση των προβλημάτων και παρουσίαση των αντίστοιχων λύσεων που προτείνονται για κάθε ένα από αυτά.

 

Η υγρασία μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους εξής τρόπους,

  • Ηλεκτρώσμωση
  • Φυσικός ή Μηχανικός Εξαερισμός
  • Εξωτερική Θερμομόνωση
  • Αφύγρανση
  • Αντιμετώπιση υγρασίας συμπύκνωσης
  • Αδιαβροχοποίηση

 

Οι παραπάνω τρόποι αντιμετώπισης παρουσιάζονται αναλυτικότερα σε άλλη ενότητα.