ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α+

 

Με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμό Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτηρίων), που ισχύει μετά τις 9/4/2010 και καθορίζει νέα αυστηρότερα ελάχιστα όρια για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων και θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η Ελλάδα εναρμονίζεται με τις απατήσεις της ΕΕ.
Μετά το πέρας της κατασκευής ή της ανακαίνισης ή της ολοκλήρωσης συγκεκριμένων παρεμβάσεων, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή αλλιώς ΠΕΑ το οποίο κατατάσσει τα κτίρια σε διάφορες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, με κριτήριο το θερμικό τους ισοζύγιο. Οι κατηγορίες για την ενεργειακή ταξινόμηση των κτηρίων δίνονται στο άρθρο 13 του ΚΕΝΑΚ και φαίνονται παρακάτω:

Ο δείκτης RR λαμβάνεται ίσος με την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι το πηλίκο της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτηρίου ΕΡ (ΚWh/m2έτος) προς την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης.


                                                                     Θερμικό ισοζύγιο = απώλειες θερμότητας - θερμικά κέρδη

 

Το Κτήριο Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης είναι ένα κτήριο, όπου η χρήση ενέργειας περιορίζεται στις 20-30 ΚWh/m2έτος. Για να το επιτύχουμε αυτό, απαιτείται μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θερμική προστασία από τις θερμικές απώλειες το χειμώνα, καθώς και από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι, αλλά και η χρήση συστημάτων Θέρμανσης και ψύξης με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης.

 

Στην Buildin το επιτυγχάνουμε,
1. Mε την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κτιριακό περίβλημα χωρίς ασυνέχειες και άρα με 0% θερμογέφυρες. Μειώνοντας τις θερμικές απώλειες από το κτίριο, ταυτόχρονα μειώνεται η ενέργεια που πρέπει να καταναλωθεί για την τροφοδότηση των διάφορων συστημάτων ψύξης-θέρμανσης, έως και 60% κατά μέσο όρο όλο το έτος. Επιπλέον, περιορίζεται το αρχικό κόστος κατασκευής της εγκατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού. Ο χρόνος απόσβεσης του συστήματος είναι σχετικά μικρός και κυμαίνεται μεταξύ 4-8 ετών.
2. Με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέας σειράς ενεργειακών κουφωμάτων από αλουμίνιο, τα οποία ενισχύουν την ηχομόνωση και την θερμομόνωση, φιλτράρουν την υπεριώδη ακτινοβολία, παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στην πυρκαγιά, παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.
3. Με την τοποθέτηση συστημάτων ψύξης θέρμανσης όπως, αντλίες θερμότητας για ψύξη, θέρμανση και ταυτόχρονη παραγωγή ΖΝΧ, οι οποίες μειώνουν το κόστος λειτουργίας σας έως και 85% αφού είναι έως και 5 φορές πιο αποδοτικές από τα συμβατικά συστήματα και κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής κλάσης Α++ και Α+++ τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες με διατήρηση της υψηλής τους απόδοσης.
4. Τοποθέτηση υψηλής απόδοσης Ηλιακού Θερμοσίφωνα για την αξιοποίηση της ενέργειας του ήλιου. Η υψηλή απόδοση του συστήματος εξαρτάται από:
a. την τεχνολογία του επιλεκτικού συλλέκτη που παράγει τη θερμική ενέργεια.
b. την ποιότητα της δεξαμενής, όπου γίνεται η προσωρινή αποθήκευση του ζεστού νερού χρήσης, αφού χάρη σε αυτήν εξασφαλίζεται η διατήρηση του ζεστού νερού καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και η μακροζωία του συστήματος.