ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των ΕΗΕ (εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) είναι υποχρεωτικός από ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου από τους έμπειρους μηχανικούς της εταιρίας ακολουθεί η έκδοση

 

•  Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
•  Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
•  Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν η εγκατάσταση είναι πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν στην εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)
•  Σχεδίου μονογραμμικού του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
•  Σχεδίου των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης.

 

που υποβάλλονται στη ΔΕΗ,

 

1.  Για κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη.
2.  Μετά από την επέκταση ή τροποποίηση τμήματος υφιστάμενης εγκατάστασης.
3.  Όταν γίνεται αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.
4.  Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.
5.  Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος, με σκοπό την διατήρηση του παρεχόμενου βαθμού ασφαλείας της εγκατάστασης η οποία μπορεί να έχει υποστεί φθορές ή βλάβες ή γενικά αλλοιώσεις του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία.

 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ:

 

•  Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και ανάλογους χώρους
•  Κάθε 7 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.).
•  Κάθε 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.).
•  Κάθε 1 χρόνο για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριας, εστιατόρια, θέατρα κ.α.).
•  Κάθε 1 χρόνο για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.