Ποιοι είμαστε

Η ΒUΙLDIΝ (building integration) είναι μία ομάδα μηχανικών που δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, των έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και των κτιριακών αυτοματισμών.

Με ευθύνη απέναντι στον πελάτη προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για τον ιδιώτη, όσο και για τον επαγγελματία και εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα τους, καθώς καταλήγουμε στην ενδεδειγμένη λύση μετά από εντατική μελέτη.


Η πολιτική μας

Η πολιτική μας είναι να συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου και να εφαρμόζουμε σε όλα τα στάδια της μελέτης και της κατασκευής αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Φροντίζουμε για την συνεχή ενημέρωση στων συνεργατών μας στον τομέα των κατασκευών, σε νέα προϊόντα και τεχνικές, συμμετέχουμε ενεργά σε εκδηλώσεις  φορέων και εταιριών, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας.