Πολύμετρο ακριβείας

Πολύμετρο ακριβείας για την μέτρηση διαφοράς δυναμικού σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τον εντοπισμό της ανοδικής υγρασίας

 


Τριφασικός αναλυτής ενέργειας

Τριφασικός αναλυτής ενέργειας/καταγραφικό με αμπεροτσιμπίδες

 


Όργανα ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Όργανα ασφαλείας και ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384

 


Μετρητής υγρασίας ξύλου

Μετρητής υγρασίας ξύλου και άλλων δομικών υλικών, σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα

 


Θερμοκάμερες υψηλής θερμικής ανάλυσης

Θερμοκάμερες υψηλής θερμικής ανάλυσης για την επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, για τον εντοπισμό θερμικών απωλειών, για την διάγνωση υγρασίας συμπύκνωσης και εισροής υδάτων σε δομικά στοιχεία και τον έλεγχο υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης για διαρροές

 


Καταγραφικό υγρασίας & θερμοκρασίας

Καταγραφικό υγρασίας & θερμοκρασίας προγραμματιζόμενο με 16000 θέσεις μνήμης για μετρήσεις υγρασίας και 16000 θέσεις μνήμης για μετρήσεις θερμοκρασίας

 


Ειδικό υγρασιόμετρο για τη μέτρηση υγρασίας

Ειδικό υγρασιόμετρο για την μέτρηση της υγρασίας ξύλου, τοίχων και άλλων δομικών υλικών. Λειτουργεί ασύρματα χωρίς να πληγώνετε τις επιφάνειες των δομικών υλικών

 

Ειδικές μη τοξικές σκόνες

Ειδικές μη τοξικές σκόνες σε διάφορα χρώματα για την ανίχνευση διαρροών σε σωληνώσεις αποχέτευσης και όμβριων υδάτων