• Αρχική
  • Θερμογραφικοί έλεγχοι κτιρίων & Η/Μ εγκαταστάσεων
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 

Η θερμογραφία αποτελεί έναν από τους βασικότερους "Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους" σε κτίρια και εγκαταστάσεις και βρίσκει πολλές εφαρμογές σε προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς στην καθημερινότητα του και σχετίζονται με την παθογένεια του κελύφους αλλά και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι ο χρήστης της θερμοκάμερας δεν έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο που εξετάζει και επιπλέον μπορεί να το κάνει από απόσταση. Οι θερμοκαμερες τελευταίας γενιάς που διαθέτουμε, είναι ένα μέσο το οποίο μας βοηθά να δούμε τη θερμοκρασία ενός αντικειμένου, καταγράφοντας την θερμική ακτινοβολία του, και μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι ένα αντικείμενο παρουσιάζει μία προβληματική συμπεριφορά.

Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω:


• Επιθεώρηση εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• Επιθεώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
• Επιθεώρηση κτιρίων για θερμικές απώλειες
• Διάγνωση υγρασίας συμπύκνωσης και εισροής υδάτων σε δομικά στοιχεία
• Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης για διαρροές